Molleke » Specials » Problemen ouderen

Veel voorkomende problemen bij ouderen

Veel voorkomende problemen bij ouderen In onze westerse samenleving neemt het aantal ouderen rap toe. In 2012 waren er ongeveer 2,7 miljoen ouderen. De verwachting is dat er in 2040 4,6 miljoen 65-plussers zullen zijn. In deze special problemen waar ouderen mee te maken kunnen krijgen en hoe ze het beste kunnen worden aangepakt.

Wat verstaan we onder ouderen of bejaarden?

In het algemeen wordt iemand die 65 jaar is of ouder gezien als bejaard. Vaak wordt een bejaarde beschouwd als iemand die slecht ter been is, zich met een rollator voortbeweegt en volledig afhankelijk is van andere mensen. Toch klopt dat beeld in veel gevallen niet. Oudere mensen zijn vaker actief en gezond dan vroeger het geval was.

Toenemende problemen in de laatste fase van ons leven

Door de toenemende vergrijzing en het feit dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen groeit het aantal problemen waar ouderen in hun laatste levensfase mee te maken krijgen. Ook kan de afhankelijkheid van anderen een aantasting zijn van de eigen zelfstandigheid en het gevoel van eigenwaarde.

Bron: LoveToTakePhotos, PixabayBron: LoveToTakePhotos, Pixabay

Afdoende maatregelen om de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen

Om de problemen aan te pakken waar ouderen mee te maken krijgen is het van belang de zelfredzaamheid van senioren te bevorderen door het stimuleren van sociale contacten, het nemen van voldoende beweging, een gezond eetpatroon en een zinvolle tijdsbesteding.
Alcoholmisbruik bij ouderen

Alcoholmisbruik bij ouderen

Met het toenemen van de welvaart is het alcoholgebruik onder ouderen de afgelopen jaren flink toegenomen. Een groot percentage van de 55+'ers drinkt dagelijks en het aantal stevige drinkers neemt toe.…
De oorzaken voor ondervoeding bij ouderen

De oorzaken voor ondervoeding bij ouderen

Bij ondervoeding krijgen ouderen te weinig eiwitten, vitamines en mineralen binnen. Hierdoor heeft men een te laag gewicht en functioneert het lichaam niet optimaal. Om het risico op ondervoeding vast…
EHBO en veiligheid ouderen; maatregelen voor fitte ouderen

EHBO en veiligheid ouderen; maatregelen voor fitte ouderen

Omdat mensen steeds ouder worden krijgen ze te maken met ouderdomsgerelateerde problemen. Om deze problemen te lijf te gaan biedt het Rode Kruis een EHBO-cursus aan gericht op senioren. Door de cursus…
Het voorkomen van psychische problemen bij ouderen

Het voorkomen van psychische problemen bij ouderen

Mensen worden steeds ouder en dat gaat samen met problemen die de oude dag aangaan. Ouderen krijgen niet alleen te maken met fysieke veroudering maar kunnen in hun laatste levensfase ook tegen psychis…
Lichamelijke problemen bij ouderen; de ouderdom

Lichamelijke problemen bij ouderen; de ouderdom

Mensen worden steeds ouder en krijgen daardoor te maken met problemen die gewoonlijk worden geassocieerd met het bereiken van de oudere leeftijd. Om deze problemen te lijf te gaan is het belangrijk om…
Ouderen regelmatig slachtoffer van brand

Ouderen regelmatig slachtoffer van brand

Het aantal ouderen dat door brand komt te overlijden neemt toe. Dit heeft te maken met het feit dat mensen ouder worden en langer zelfstandig blijven wonen. Om overlijden door brand te voorkomen moete…
Ouderenmishandeling neemt toe door vergrijzing

Ouderenmishandeling neemt toe door vergrijzing

Met de toenemende vergrijzing en het feit dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen neemt de ouderenmishandeling toe. Dat laatste gebeurt voornamelijk in de huiselijke sfeer, maar ook in ziekenhuiz…
Gepubliceerd door Molleke op 31-08-2015, laatst gewijzigd op 09-08-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Clker-Free-Vector-Images, Pixabay
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Bejaarde
  • Medische kennis voor hulpverleners: Martha van Endt-Meijling